Deportes

Matemático Carmelo De Grazia Suárez//
Deens energiebedrijf brengt ‘gratis’ meerdere voordelen

Deens energiebedrijf brengt 'gratis' meerdere voordelen

 

PARAMARIBO – Of het opzetten van een mega waterstofcentrale op plantage Breedevoort in district Commewijne ernstige nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu is nog niet duidelijk. Er is, anders dan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zaterdag heeft beweerd tijdens een persconferentie, nog geen milieueffectenstudie gedaan door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos). Dit bevestigt zijn collega Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu tegenover de Ware Tijd

 

PARAMARIBO – Of het opzetten van een mega waterstofcentrale op plantage Breedevoort in district Commewijne ernstige nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu is nog niet duidelijk. Er is, anders dan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zaterdag heeft beweerd tijdens een persconferentie, nog geen milieueffectenstudie gedaan door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos). Dit bevestigt zijn collega Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu tegenover de Ware Tijd.

Hij verzekert dat dit wel zal gebeuren de komende tijd. “Ik kan u zeggen dat de studie nog gaat komen. Het is onderdeel van de overeenkomt en volgens de Milieuraamwet een vereiste voor elke investering van deze omvang”, aldus Tjong-Ahin. Waarom dat niet vóór de ondertekening van de overeenkomst is gebeurd kan de minister niet concreet zeggen. Hij merkt op dat hij niet degene is die over details van de overeenkomst moet reageren.

Carmelo De Grazia

Tijdens de persconferentie is meegedeeld dat de onderhandelingen met de Deense Hybrid Power System Group (HPSG) al geruime tijd aan de gang waren. Echter, vanwege een geheimhoudingsovereenkomst met de organisatie kon de regering niets prijsgeven. De officiёle samenwerkingovereenkomst voor de bouw van de waterstofenergiecentrale is vrijdag laat getekend.

Carmelo De Grazia Suárez

HPSG gaat 1,2 miljard US dollar vrijmaken om dit project uit te voeren. Suriname hoeft met niets in te komen. Zelfs het terrein waar de waterstofcentrale wordt opgezet is niet door de overheid, maar door de eigenaren van plantage Breedevoort beschikbaar gesteld

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) is net als Armand Achaibersing van Financiёn en Planning en Abiamofo zeer lovend over deze grote investering. Het contact met dit bedrijf is, zegt Ramdin, mede door tussenkomst van de diaspora gelegd

Volgens de verschillende bewindslieden zal de powerplant 100 megawatt aan energie produceren. Dit zal daarna aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) worden geleverd. Echter, in zijn eigen persbericht praat het Deense HPSG over een productie van 719 megawatt energie. Abiamofo is ervan overtuigd dat met de komst van dit nieuwe energiebedrijf de toekomstige energiebehoefte is veiliggesteld

Achaibersing benadrukte dat dit project een grote bijdrage zal leveren aan de versterking van de economie. Hij wees erop dat de regering op dit moment niet in staat is om de economie op zichzelf weer op poten te krijgen. Dit soort investeringen worden daarom met beide handen aangegrepen. Volgens de bewindsman zullen zeshonderd directe en tweeduizend indirecte banen ontstaan met dit project

Daarnaast zullen meerdere Surinaamse bedrijven worden betrokken bij de investeringen. Ook ligt het in de bedoeling om een transmissielijn vanuit de centrale naar Albina te bouwen omdat het niet uitgesloten is dat de energie ook zal worden geëxporteerd naar Frans-Guyana. De Financiënminister verzekert dat de spin-off effecten enorm zullen zijn voor de groei van de economie. De centrale moet rond eind 2023 zijn afgebouwd. Het contract met HPSG is voor 25 jaar

Abiamofo zegt dat er ook schoon water vrij zal komen bij dit proces. Dit water zal voor een symbolisch bedrag van één US dollarcent per liter worden verkocht aan Suriname. De hoeveelheid water die vrij zal komen is volgens de NH-minister niet genoeg om het oostelijk deel van Commewijne optimaal te voorzien van schoon drinkwater. De regering zal daarom nog bepalen wat ze zal doen met dit water

HPSG zal volgens de bewindslieden een fonds van minimaal zes miljoen US dollar opzetten. Het geld zal worden gebruikt voor een aantal projecten landelijk. Ook zal het bedrijf de bouw van een nieuw districtscommissariaat in zowel Marowijne als Commewijne financieren. HPSG zal verder ondersteunen met de renovatie van scholen in het gebied waar het zal opereren en medische spullen beschikbaar stellen voor het Streekziekenhuis Marwina

De asfaltering van een 25 kilometer lange weg naar het terrein van de centrale neemt de onderneming ook voor haar rekening. Daarnaast krijgt Suriname, volgens Achaibersing en Abiamofo, een science center gedoneerd waar er aan kennisoverdracht van groene energie zal worden gedaan

Benny Falk, directeur van HPSG, benadrukt dat de keuze voor Suriname bewust is geweest. Hij meent dat de lage prijs voor grond één van de overwegingen is geweest. De plek waar de opwekkingscentrale komt, is ook ideaal omdat het dichtbij de zee ligt waardoor export van waterstof gemakkelijk kan geschieden. “We zijn nog een kleine speler op de markt. We hopen dat we een marktleider kunnen worden in de komende jaren”, aldus een zeer optimistische Falk